Slider

Saga Fisk AS

Fiskeribedriften holder til i Svolvær i Lofoten.

Det er derfor naturlig at bakgrunnen for at selskapet ble etablert som fiskeribedrift, hovedsakelig tufter på det tradisjonsrike Lofotfisket, det at Skreien kommer fra Barentshavet til Lofoten for å gyte i mars - april. Saga Fisk AS kjøper hvitfisk, produserer og selger ferskpakket fisk, saltfisk og tørrfisk. Størstedelen av produktene eksporteres, og selskapet eksporterer sjøl.

De viktigste markedene var frem til 2012 Spania, Portugal (saltfisk) og Italia (tørrfisk). I 2012 var hovedaktiviteten i selskapet eksport av tørkede fiskehoder, -bein og -avskjær, såkalt apma. Her er markedet i all hovedsak Nigeria.